Uitzicht In Zicht

In deze lastige periode waarin het coronavirus rondwaart hebben vooral oudere en kwetsbaren het zwaar. Er is angst voor besmetting en er is de verplichting om binnen te blijven.


Met ons nieuwste project willen wij de mensen een streepje licht en een portie afleiding geven. Tegelijk is dit fotoproject een periode voor bezinning, herinnering en het vormgeven van de wereld die zich achter de voordeur afspeelt.

Doel: Troost, inspiratie, verbinding
Met UITZICHT IN ZICHT willen wij het eenzaamheidsgevoel van ouderen verlichten.
Wij gaan senioren en kwetsbare mensen activeren en hen tools geven om te herinneren, om te schrijven over hoe het leven was, over de situatie van nu en over de nabije toekomst.

Cursus: Het is een laagdrempelig foto-en verhalentraject waarbij de cursisten foto’s maken en daarbij verhalen, gedichten of woorden schrijven. Als een dagboek of een korte bografie.

Expositie achter het raam
Achter de ramen, in de straten tonen de cursisten trots hun werk.