Landmacht in beeld

Een project waarbij militairen hun (visuele ) mening geven over het wel en wee van de landmacht. De expositie is geweest en nu komen een aantal foto’s in de eetzaal te hangen. De cursisten hebben zelf bepaald welke beelden dat zijn. Er zitten juweeltjes tussen.

Dit project krijgt navolging op andere kazernes in Nederland.