Gevangenisprojecten

Inzicht is een foto-en storytellingsproject voor en door gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Als stichting proberen onze creatieve mensen de gedetineerde cursisten te leren fotograferen, te verbeelden, gevoelens te visualiseren en emoties te beschrijven.

Voor de penitentiaire inrichtingen zijn de herstelthema;s van belang. Zoals herstel van de justitiabele zelf, het herstel met slachtoffer of nabestaande, herstel met maatschappij en herstel met het sociale netwerk.