IRENE

De vader van Irene werd 100 jaar.
Hij heeft zíjn vader gekend, een man uit de 19-de eeuw, die twee wereldoorlogen meemaakte.

De verhalen van ‘mijn’ cursisten zijn ontroerend, grappig en indrukwekkend.