Gevangenissen

INZICHT 

Een foto-en storytellingsproject voor en door gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Onze creatives Leonie Hazebroek en Peter van Beekgaven fotolessen aan gevangenen en zij leerden te verbeelden, gevoelens te visualiseren en emoties te beschrijven.
Een gastrol en empowermentlessen werden verzorgd door acteur Loek Peters

Voor de penitentiaire inrichtingen zijn de herstelthema’s van belang.
Herstel van de justitiabele zelf, het herstel met slachtoffer of nabestaande, herstel met maatschappij en herstel met het sociale netwerk.