Projecten

Wij initiëren educatieve, culturele en maatschappelijke projecten, gericht op minderheden en andersdenkenden, en maken gebruik van visuele communicatie en multimedia.

Heb je een creatief idee of sluimert er iets moois in je hoofd? We helpen je graag bij de uitwerking en uitvoering van je project.

Ons streven is samenwerking met allerlei disciplines en het inspireren en bemoedigen en het samenbrengen van mensen. Participatie en inclusie. Mooie woorden maar we maken ze tot werkelijkheid.

Samen zoeken we naar financiële middelen en onderzoeken we bij welke fondsen, overheden en andere partijen we terecht kunnen voor steun..

Hier zie je een aantal projecten. Met ouderen, kinderen, jongeren, eenzamen, gevangenen, veel culturen en meer. Enjoy!