Projecten

Ons streven is samenwerking met allerlei disciplines en het inspireren en bemoedigen en het samenbrengen van mensen. Participatie en inclusie in de wijk. Onze projecten verbinden en verbroederen. Je ziet ons vaan ik lastige buurten en onstuimige wijken waar we in co-creatie mensen verbinden met elkaar.

Samen met jou zoeken we naar financiële middelen voor je project en onderzoeken we bij welke fondsen, overheden en andere partijen we terecht kunnen voor steun…..als je ons er maar opcreatieg gebied bij betrekt.
Een win-win-situatie.

Hier zie je een aantal projecten. Met, voor en soms door ouderen, kinderen, jongeren, eenzamen, gevangenen, culturen en meer. Enjoy!

Project: PRESENT!

De dromen, passie en verlangens van daklozen en ongedocumenteerden.

Passie in beeld

Passie in Beeld

Dromen en levensverhalen van ouderen in Haarlemse verzorgingstehuizen.